Subsidieregeling Intergenerationeel wonen

11-09-2023
472 keer bekeken 0 reacties

De subsidieregeling Intergenerationeel wonen is bedoeld om jongeren te stimuleren te wonen in geclusterde woonvormen waar overwegend ouderen wonen. Op deze manier kunnen jongeren en ouderen betaalbaar samenleven. Doe nog snel je subsidieaanvraag!

De subsidie kan worden aangevraagd door verhuurders van woonruimten in een geclusterde woonvorm bestemd voor ouderen. Dit zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, sociale ondernemers, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en andere soortgelijk zorgaanbieders.

De subsidieregeling is bedoeld voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Activiteiten die daarvoor hebben plaatsgevonden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat is een geclusterde woonvorm?

Onder een geclusterde woonvorm wordt verstaan vijf of meer woningen als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet, gelegen in Nederland, die fysiek verbonden zijn dan wel daarmee vergelijkbaar. Het is niet voldoende als de woningen in bijvoorbeeld dezelfde woonwijk staan, maar wel als deze onderdeel zijn van een gezamenlijk hofje. De geclusterde woonvorm moet bestemd zijn voor personen van 55 jaar of ouder.

Aanvraag

U kunt van 17 juli om 9.00 uur tot en met 15 september 2023 16.00 uur een subsidieaanvraag indienen via de pagina Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Op deze pagina vindt u ook informatie over welke activiteiten gesubsidieerd kunnen worden, wat het beschikbare budget van de subsidie is en wat de voorwaarden zijn.

De beschikbare subsidie wordt ieder jaar verhoogd, van 3,92 miljoen euro in 2023 tot 18 miljoen euro in 2027. De regeling werkt met het principe ‘first come, first served’.

Subsidie aanvragen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen