Oranje Fonds kennisprogramma Sterke Buurtverbinders

27-02-2023
185 keer bekeken 0 reacties

Buurtverbinders zijn buurtbewoners die bewoners, initiatieven en organisaties met elkaar weten te verbinden. Zij zijn onmisbaar in een gemeenschap waar sociale verbanden en onderlinge betrokkenheid niet vanzelfsprekend zijn. Oranje Fonds stelt middelen beschikbaar om buurtverbinders te ondersteunen!

Buurtverbinders zijn buurtbewoners die bewoners, initiatieven en organisaties met elkaar weten te verbinden. Buurtverbinders zijn onmisbaar in een gemeenschap waar sociale verbanden en onderlinge betrokkenheid niet vanzelfsprekend zijn. Een betrokken buurt doet ertoe en maakt dat niemand er in jouw buurt alleen voor staat.

Daarom is er het Oranje Fonds kennisprogramma Sterke Buurtverbinders. In dit tweejarige programma, waar 15 tot 20 deelnemers  aan mee kunnen doen, versterken we praktijken waarin buurtverbinders centraal staan. Deelnemers ondersteunen buurtverbinders en geven hen meer handvatten om het aanwezige talent in de wijk beter te benutten, buurtbewoners te activeren en zelf signalen uit de wijk om te zetten in actie. Op die manier wordt er van onderop aan community building gedaan. Ook gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen en borgen van gemeenschapsgericht werken in hun eigen organisatie en bij andere buurtorganisaties. In het programma werken we onder andere volgens de ABCD-methodiek.

Wat willen we met het programma bereiken?

 • Bijdragen aan vitale en veerkrachtige gemeenschappen.
 • Versterken van buurtverbinders en daarmee de gemeenschapskracht in buurten: buurtverbinders zijn beter in staat om signalen uit hun wijk om te zetten in actie en om buurtbewoners te mobiliseren bij buurtactiviteiten. Buurtbewoners voelen zich meer thuis in hun buurt en zien meer naar elkaar om. 
 • Stimuleren van gemeenschapsgericht werken door buurtorganisaties en het verbeteren van samenwerking met bewoners: op basis van gelijkwaardigheid, waarbij de kennis, kunde en belang van bewoners het uitgangspunt is. 
 • Bijdragen aan de onderbouwing van de ABCD benadering in Nederlandse context en andere bottum-up aanpakken. 

 

Wat bieden we de deelnemers?

 • Financiële ondersteuning van max 50.000 euro per programmajaar per deelnemer, dus maximaal 100.000 euro in totaal. 
 • Onze bijdrage kan besteed worden aan het trainen van buurtverbinders (intern dan wel extern), coördinatie- en begeleidingskosten, vrijwilligersvergoeding, reiskosten en programmadeelname. (De bijdrage is niet bedoeld voor exploitatiekosten) 
 • Kennis en expertise
 • Start tweedaagse op 15 & 16 september 2023 (verplichte deelname)
 • 2 kennisdagen per jaar
 • Coaching 
 • Netwerken en samenwerking
 • Onderzoek 
 • Communicatie aandacht voor zowel het thema als de deelnemers. 

Wat vragen we van deelnemers? 

 • Wat we van deelnemers verwachten is dat zij de geboden leer- en ontwikkelmogelijkheden optimaal benutten. Dat betekent dat je de uren echt inzet voor je initiatief, dat je je openstelt voor het leren van elkaar en daarbij niet alleen haalt maar ook brengt. Je bent goed voorbereid en neemt je deelname serieus.
 • Verder verwachten we natuurlijk dat je voldoet aan onze formele eisen die logisch voortvloeien uit deelname aan het programma: dat je werkt aan een plan, dat je op de juiste momenten aan ons rapporteert, dat je aanwezig bent bij bijeenkomsten en voortgangsgesprekken. 

Werving & selectie

De werving voor het programma start op 8 februari 2023, de deadline is 22 maart 2023. We nemen alleen complete aanvragen, inclusief gevraagde bijlagen in behandeling. 

Bij de selectie streven we naar een goede mix van aanpakken, waardoor het onderling leren optimaal gestalte krijgt. We letten hierbij ook op dat het plaatsvindt in wijken met relevante sociale uitdagingen

Na schriftelijke aanmelding en voorselectie door het Oranje Fonds volgen selectiegesprekken (tussen 17 april en 12 mei 2023) in Utrecht. Vanaf 8 juni worden de deelnemers bekend gemaakt. Er is ruimte voor 15-20 deelnemers. Het programma start op 1 september 2023 en loopt tot 31 augustus 2025. 

Aanmelden kan alleen via het speciale formulier in de Mijn Oranje Fonds omgeving.

Naar de originele pagina

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen