Subsidieoproep ‘veerkracht in de wijk’ open

18-07-2022
138 keer bekeken 0 reacties

Dit jaar zijn 13 projecten gestart rondom Mentale veerkracht in de wijk. Nu is er een nieuwe subsidiemogelijkheid beschikbaar om hier weer mee aan de slag te gaan! Heb je al een samenwerking opgezet rondom mentale veerkracht in de wijk en wil je kennis en innovatie implementeren in de praktijk? Bekijk dan deze subsidieoproep!

‘Aan het werk met veerkracht in de wijk’

40% van de Nederlanders krijgt tenminste één keer in hun leven te maken met mentale problemen die hun functioneren beperken en soms zelfs leiden tot een ontwricht leven, geeft het Trimbos-instituut aan. Tijdig opmerken van signalen die deze problemen aankondigen kan voorkomen dat iemands mentale problemen zorgen voor maatschappelijke uitval, zoals werkloosheid of overlast gevend gedrag. Met een subsidieoproep voor passende zorg gericht op veerkracht in de wijk, wil ZonMw bijdragen aan de preventie van mentale problemen.

Deze subsidieronde richt zich op het ondersteunen van lokale of regionale initiatieven waarbij ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk. Maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek kan zo worden voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers worden vergroot.

Heb jij een bestaande samenwerking gericht op preventie in de wijk? En wil je kennis en interventies implementeren in de praktijk? Bekijk dan de subsidieoproep.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen