Stérk.Brabant groeit mee met de community

17-06-2021
407 keer bekeken 0 reacties

Steeds meer Brabanders die werken aan een sterk Brabant worden lid van onze community! Niet voor niets natuurlijk: Stérk.Brabant biedt een groot, divers en toegankelijk netwerk van impact- en zorgprofessionals, bewonersinitiatieven en impactondernemers. En we doen nog veel meer!

Stérk.Brabant stelt kennis beschikbaar via de kennisbank en communityleden kunnen (gratis) meedoen aan interessante workshops en events.

Communitymanager Ellis vertelt: 'We delen kennis over relevante thema’s en bieden diverse workshops en trainingen aan die onze community verder helpen. Deze organiseren we zelf of worden aangeboden door onze partners en leden.'

Er staan ruim 270 initiatieven op de initiatievenkaart. Verdeeld over verschillende thema’s, zoals natuur & groen, ontmoeten en meedoen, leefbaarheid en wonen, klimaat en energie, persoonlijke ontwikkeling/werk en mobiliteit/vervoer.

Ellis: 'De verkenner in elke regio ontdekt welke vragen er leven en verbindt deze aan de juiste kennis en ervaring, vaak van andere community-leden. Zo staan we samen sterk en werken we aan de lokale, maatschappelijke uitdagingen in onze provincie. En dat werkt! De community weet de regioverkenners van Stérk.Brabant goed te vinden: in het eerste deel van 2021 legden wij al 360 verbindingen, waarvan 194 binnen het netwerk, 49 met een verwijzing naar de kennisbank en 59 naar de eventkalender. Geweldig dat we zoveel leden konden helpen!’

Groeiladder en begeleiding op maat

Op de ledenpagina en initiatievenkaart staan de verschillende bewonersinitiatieven en impactondernemingen die lid zijn. Deze ondersteunt Stérk.Brabant op allerlei manieren, passend bij het stadium waarin de onderneming of het initiatief zich bevindt. Ellis: ‘Via de door ons ontwikkelde groeiladder maken wij de inschatting welk soort ondersteuning relevant is voor de initiatiefnemers. Zo begeleiden wij snel en effectief naar passend aanbod. Stérk.Brabant legt daarbij bijvoorbeeld één of meerdere verbindingen naar initiatieven die zich begeven op hetzelfde thema/doelgroep, binnen dezelfde regio actief zijn of tegen hetzelfde (proces)vraagstuk oplopen (of zijn gelopen). Dit contact is vaak al van grote meerwaarde.’

In een community draait het om wederkerigheid. Dit zien we bij Stérk.Brabant terug in de grote bereidheid om andere initiatieven te helpen met netwerk, kennis en ervaring. Bijvoorbeeld op het gebied van community building, samenwerken, het maken van impact en het vinden van financiering.

Trends uit de regio

Regio Noordoost-Brabant

Vragen gericht op financiering en het ‘businessmodel’ van het initiatief zijn in deze regio vaak gesteld. Vooral startende initiatieven worstelen met het realiseren van een duurzaam verdienmodel: vaak ontbreekt na een subsidie-injectie de kennis en ervaring om het idee om te zetten naar een langdurig plan waarmee ook brood op de plank komt. De nieuw geregistreerde initiatieven zijn vooral actief op de thema’s Ontmoeten en Meedoen en Persoonlijke ontwikkeling en Werk.​

Regio West-Brabant

In deze regio meldden dit jaar veelal oriënterende (sociale) impactondernemers/initiatiefnemers én mensen die bezig zijn met het opzetten van hun impactonderneming. Er is interesse voor woon(zorg)initiatieven in deze regio, er is animo om aan de slag te gaan met vormen van community financing en er zijn organisaties die baat aan bij het inzichtelijk krijgen van door hen gecreëerde impact. De meest belangwekkende vraag van initiatieven is en blijft de verbinding met de omgeving: het op zoek zijn naar leren van en met elkaar. Verbinden maakt impact, hoe klein of eenvoudig dat ook is. Het zwaartepunt aan (nieuwe) initiatieven ligt nog altijd aan de oostkant van de regio (Breda e.o.). In toenemende mate komen nieuwe initiatieven/vragen uit andere gebieden. Deze zijn vooral actief op de thema’s Klimaat en Energie en Natuur en Groen.

Regio Midden-Brabant

We zien hier veel nieuwe initiatieven die zich bezighouden met talentontwikkeling, eenzaamheidsbestrijding en het vergroten van het sociale netwerk. Geregistreerde initiatieven hebben daarbij vooral behoefte aan ondersteuning/kennis over toekomstbestendigheid en volwassenheid van een initiatief. Zoals structurele(re) vormen van financiering en verbindingen met (langdurige) samenwerkingspartners. Deze initiatieven zijn vooral actief op het thema Ontmoeten en meedoen.​

Regio Zuidoost-Brabant

Ondanks dat corona sinds maart 2020 een factor is waar initiatieven mee van doen hebben, is deze regio ondanks de maatregelen bijzonder initiatiefrijk. (Sociale) impactondernemers en bewonersinitiatieven zoeken naar mogelijkheden en staren niet voor zich uit. Stérk.Brabant komt hier in aanraking met - voor het netwerk - nieuwe initiatieven en (sociale) impactondernemers. Deze contacten leiden we tot andere initiatiefnemers in de regio met hulpvragen. De nieuw geregistreerde initiatieven zijn vooral actief op de thema’s Ontmoeten en Meedoen en Persoonlijke ontwikkeling en Werk.​

Stérk.Brabant communityleden zien het platform van Stérk.Brabant als toegevoegde waarde in hun maatschappelijke of sociale missie. Doe jij ook mee? Zet jouw bewonersinitiatief of impactonderneming op onze kaart en de regioverkenner neemt contact met je op!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen