Tijd voor één gemeenschappelijke taal voor een betekenisvol ondernemend en sterk Brabant?

18-03-2021
712 keer bekeken 1 reacties

Burgerinitiatief​, maatschappelijk initiatief, sociaal initiatief​, bewonersinitiatief​, sociale ondernemer​, impactvolle ondernemer​ of impact onderneming​. Zoveel initiatieven, zoveel benamingen. Kunnen we samen tot één begrippenlijst komen voor een betekenisvol ondernemend Brabant?

Stérk.Brabant vindt het belangrijk om één taal te spreken. Waarom willen wij dat en waarom is het zo moeilijk? En.. wat vind jij?

Het belang van één taal

Programmaleider Esther: ‘De Betekeniseconomie in Brabant is gebaat bij gemeenschappelijke taal. ​Binnen en tussen organisaties en afdelingen, binnen en tussen verschillende disciplines en branches moeten we eenzelfde waarde en betekenis hangen aan de woorden die we gebruiken, de taal die we spreken. Er is niet één partij die in z'n eentje de betekeniseconomie kan maken, dat moet samen. Alleen lukt dat niet als we verschillende talen spreken met elkaar. ​We willen daarom kiezen voor één taal en een eenduidige terminologie voor onze communityleden: bewonersinitiatief en impactonderneming.’​ 

De koppeling van de term ‘bewoner’ aan ‘initiatief’ zorgt voor meer specifieke lading van het begrip. Het maakt duidelijk dat het initiatief een meer tijdelijk karakter heeft en/of meer actief is op kleinschalig niveau.​ 

Bewonersinitiatief 

​Esther: ‘Veel initiatieven ontstaan bij betrokken bewoners. In veel gevallen gericht op het verbeteren van voorzieningen of sociale structuren in de eigen leefomgeving en vaak (nog) zonder verdienmodel. De volwassenheid van deze initiatieven loopt sterk uiteen, van prille ideeën tot bijna geïnstitutionaliseerde organisaties. Met de hulp van Stérk.Brabant kunnen deze initiatieven zichzelf meer volhoudbaar organiseren. Zo kan een bewonersinitiatief eventueel doorgroeien tot een impactonderneming.​’

Kenmerken bewonersinitiatief: ​ 

 • Betrokken Brabantse inwoners 
 • Verbeteren eigen leefomgeving​ 
 • Geen verdienmodel 
 • Structureel afhankelijk van subsidies, particuliere investering en/of giften  
 • Tijdelijk karakter​ 
 • Kleinschalig niveau 

Een impactonderneming heeft een eigen verdienmodel en de inhoudelijke doelstelling staat voorop. Een belangrijk verschil met bewonersinitiatieven is dat impactondernemingen hun eigen geld verdienen, waar de ondernemers een inkomen uit kunnen halen.  

Impactonderneming​ 

Esther: ‘Impactondernemers zijn vaak op zoek naar het zichtbaar maken van impact ​en het uitbouwen van een goed verdienmodel. ​Bij een impactonderneming is het verdienen van geld niet de belangrijkste doelstelling, de focus ligt op een inhoudelijke ambitie. Steeds meer bedrijven ondernemen duurzamer en met een maatschappelijk verantwoorde balans tussen economie, mens en milieu. In de breedte van alle ondernemingen die als missie en doel duurzaamheid en sociale- en maatschappelijke impact hebben. Met de term impactonderneming sluit Stérk.Brabant aan bij de landelijke term die door veel gemeenten al wordt omarmd.' 

​Kenmerken impactonderneming: ​ 

 • Eigen verdienmodel​ 
 • Inkomen uit onderneming​ 
 • Deels afhankelijk of geheel onafhankelijk van subsidies​  
 • Inhoudelijke doelstelling staat voorop 

Eén vocabulaire, één woordenboek, één begrippenlijst voor een betekenisvol ondernemend Brabant. Daar staat Stérk.Brabant voor 100% achter. Wat vind jij? Wat trekt je aan, wat stoot af? We zijn benieuwd naar je reactie! Post deze eenvoudig onder dit bericht. Meer lezen? Klik eens door op onderstaande links. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

J.C.A. van de Pas

25-03-21 om 17:35

Ik ben Jo van de Pas en de oprichter van Kerkdorpen.nl B.V.

De bedrijfsdoelstelling van Kerkdorpen.nl B.V. bij oprichting was (en is nog steeds): Advisering en initiatiefnemer op het gebied van oprichting en samenwerking van coöperatieve ondernemersmodellen die gedragen worden door burgerinitiatieven.

Hieruit zijn tot op heden 5 onderling samenwerkende coöperatieve glasvezelcoöperaties ontstaan die onderling goed samenwerken in de onderkoepelende coöperatie Midden-BrabantGlas onder voorzitterschap van een zeer ervaren kundig bestuurder in een onafhankelijk voorzitterschapsrol zodat de 4 moeders slagvaardig beslissingen blijven nemen in het belang van de leden. De inmiddels 4700 leden hebben samen bijna 18 miljoen geïnvesteerd in een eigen écht open glasvezelnetwerk waardoor ze niet meer afhankelijk zijn van de willekeur van de commerciële marktpartijen en inmiddels ook de provider concurrentie goed functioneert ten gunste van de leden van de lokale coöperaties. Leden kunnen rechtstreeks bij providers overeenkomsten afsluiten en die providers hoeven niets te betalen om de diensten op het open glasvezelnetwerk te kunnen leveren waarbij de standaard inmiddels al 1 Gbps up en down is voor het standaard maandtarief.

Met de genoemde kenmerken voor een impactonderneming ben ik het dan ook 100% eens en zal dat op elk punt even toelichten. P.s. Voor de eigen onderneming is een BVm is een markconsultatie gaande op dit moment. Een maatschappelijke Besloten Vennootschap dus. Het gaat dus hier over die cooperaties die na de start in 2015, waarbij inwoners van de buitengebieden zich in konden schrijven, zijn we als trotse eigen onafhankelijk netwerkbeheerder met ons allen stap voor stap gegroeid naar deze “impactonderneming”.  “De gezamenlijk ervaren ellende in het buitengebied was groot genoeg geworden en zorgde daarbij voor een hoge deelname en dan is de kans van slagen om een succesvolle coöperatie op te richten ook erg groot was.

Kenmerken impactonderneming: ​ 

 • Eigen verdienmodel​ (Van de geplande 20 jaar financieringsaflossing zijn we door extra ledengroei inmiddels op verwacht 13jaar aflossingstermijn uitgekomen omdat er geen winstdoelstelling is maar een leefbaarheidsdoelstelling hebben zonder winstoogmerk waarvoor een coöperatief model inderdaad de meest transparante en succesvolle vorm is gebleken).
 • Inkomen uit onderneming​ (Als bedrijf met rechtsvorm Besloten Vennootschap wordt Kerkdorpen.nl op dit moment via een overeenkomst ingehuurd voor gevraagd en ongevraagd advies en voer zakelijk voor eigen winst en risico het projectbureau in opdracht van coöperatie Midden-BrabantGlas zodat de vrijwillige bestuurders van de moeder coöperaties in direct contact met de lokale leden een invulling kunnen gaan geven aan de gestelde doelen. De coöperatie(s) Midden-BrabantGlas als opdrachtgever en haar 4 lokale moeder coöperaties waarin de leden zitting hebben zijn inmiddels ook gegroeid van geheel vrijwilligersorganisatie naar een organisatie waarin de bestuurders naast een deel vrijwilligersactiviteiten ook een bestuur vergoeding ontvangen voor extra inzet uren wat voor een professioneel bedrijf ook noodzakelijk is wil je kwalitatief hoogwaardige bestuurders behouden en de continuïteit van de professionele organisatie kunnen garanderen). 
 • Deels afhankelijk of geheel onafhankelijk van subsidies​  (Waar bij de oprichting van KempenGlas (ook 5 samenwerkende coöperaties die ik eerder vanuit een andere BV had opgericht maar dan nog beperkt tot 4 gemeenten was) en deze nog deel uitmaakte van de pilot vanuit de provincie en deels nog met BOM geld werd geïnvesteerd (werd gezien als een soort van subsidie), is Midden-BrabantGlas zonder 1 cent subsidie opgericht en is dat achteraf ook het grote succes gebleken omdat we in eerste instantie wel een financiering vanuit die 50 miljoen pot hadden aangevraagd maar werden afgewezen omdat de provincie (vertegenwoordig door de BOM) geen vertrouwen had dat een vrijwilligers organisatie in staat zou zijn Noord-Brabant te gaan verglazen. Een grote gemiste kans van het provinciebestuur zullen we maar zeggen want Midden-BrabantGlas staat er erg goed voor, zowel bestuurskundig, naleving doestelling als financieel en een werkgebied van 15 gemeenten heeft).
 • Inhoudelijke doelstelling staat voorop (De leefbaarheid van de buitengebieden was in groot gevaar toen we in 2015 Midden-BrabantGlas als doel zagen. Economische bedrijvigheid en thuiswerken waren op korte termijn al niet meer mogelijk laat staan toekomstbestendig waardoor alle leefbaarheid in gevaar zou gaan komen. Waar het buitengebied in de 16 gemeenten in Midden-Brabant, na de realisatie van Midden-BrabantGlas glasvezelnetwerk op dit moment juist voorop loopt met een 1.000Mbps Down maar ook 1.000Mbps Upload op de dorpskernen. De kernen zullen nu ook zelf de mouwen op moeten stropen en het Midden-BrabantGlas model kunnen kopiëren of er ziich bij aan gaan sluiten en ook zelf in de kernen glasvezel aan moeten gaan leggen willen zij die grote voordelen daarvan ervaren. Als dorpskernen in Midden-Brabant dat willen dan staat iedereen klaar om ze daarbij te willen helpen.

Bij deze dagen we al die kernbewoners uit ook een eigen impactorganisatie op te gaan richten en niet gaan zitten wachten tot ze geknipt en geschoren worden met de doelstelling veel geld op te gaan leveren voor de aandeelhouders van de commerciële marktpartijen.

Melkkoe worden voor de commerciële aandeelhouders is dus uw ook uw eigen keuze?

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen