Sterk.Brabant en de circulaire economie

04-02-2021
299 keer bekeken 0 reacties

De Circulaire Economie, een actueel en veelbesproken thema. Waarom heeft dit thema ook de aandacht bij Stérk.Brabant? Regioverkenner Ivar vertelt erover in zijn blog. Ook maakten we een video over sterke circulaire initiatieven. Heb jij hem al gezien?

Nederland volledig circulair in 2050. Maar wat is nu eigenlijk een circulaire samenleving?  

Ivar: ‘Langzaam maar zeker realiseren we ons dat de manier waarop wij met grondstoffen omgaan voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding niet langer houdbaar is. Het kabinet heeft daarom een nieuw doel opgesteld: Nederland volledig circulair in 2050. Maar wat is nu eigenlijk een circulaire samenleving? Om dat te begrijpen moeten we eerst naar ons huidige systeem kijken: de lineaire economie. Hierin worden (natuurlijke) grondstoffen omgezet in producten die worden verkocht, gebruikt en daarna worden weggegooid. Dit noem je ook wel ‘take, make, waste’. In de circulaire economie proberen we deze rechte lijn van grondstof naar afval om te buigen. Door zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen, producten en diensten, kunnen we tot een systeem komen waarin reststoffen volledig opnieuw gebruikt kunnen worden. Met andere woorden: reduce (verminderen), reuse (hergebruiken van producten) en recyle (grondstoffen terugwinnen).’ 

Circulaire economie in Brabant  

‘De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen voor Nederland; het kan Nederland minder afhankelijk maken van schaarse grondstoffen en tegelijkertijd bijdragen aan een schoner milieu. We zien daarom dat er steeds meer burgerinitiatieven zijn die er alles aan doen om dit te bewerkstellen. Veel burgers zijn het erover eens dat het anders moet en kan. Met nieuwe innovatie ideeën creëren ze mogelijkheden om op een duurzame manier met producten en mensen om te gaan. Ook in Brabant!’ 

Circulaire economie; denk jij dan ook aan bruggen, telecom of struikrovers? Nee? Kijk dan eens de video die we maakten over drie Brabantse initiatieven die samen de wereld een beetje mooier willen maken. 

Circulaire initiatieven bij Stérk.Brabant 

‘Bij Stérk.Brabant zijn er diverse initiatieven aangesloten die een bijdrage leveren aan een circulaire economie. In een mooie themavideo over de circulaire economie lichten we er drie uit: Struikroven, Sparkling Plastic en SNEW. Struikroven redt planten van de sloop. Met buurtbewoners gaan ze op pad om zo veel mogelijk groen te redden en dit terug te plaatsen rondom het sloopgebied. Dit initiatief laat zien dat zelfs het hergebruiken van de rijke biodiversiteit behoort tot een circulaire economie. Daarnaast is er Sparking Plastic, een lokale werkplaats in Den Bosch waar op een duurzame, educatie, creatieve en sociale manier hard plastic afval gerecycled wordt. Door van gerecycled plastic nieuwe objecten te maken laat Sparkling Plastic zien dat oud plastic juist heel waardevol kan zijn! En als laatste is er SNEW. SNEW, uit te spreken als ‘as new’ is bezig met het ‘refurbishen’ van gebruikte ICT-apparatuur. Producten die refurbished zijn, zijn apparaten die al eerder ‘gebruikt’ zijn en die dankzij een opknapbeurt weer te koop worden aangeboden. Zo krijgen ze een tweede leven. Door de producten te refurbishen gaan ze langer mee, zijn er minder grondstoffen nodig en heb je bovendien minde CO2 uitstoot. In dit productieproces helpt SNEW tegelijkertijd mensen die een afstand hebben tot de markt door ze deel te laten nemen aan diverse werkzaamheden. Zo dragen zij bij aan een circulaire en tegelijkertijd ook inclusieve samenleving.'

Hoe draagt Stérk.Brabant bij aan het versterken van deze initiatieven?  

‘Nieuwe circulaire initiatieven breken helaas nog moeilijk door. Onder andere vanwege hardnekkige normen en gewoonten en een wringende wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat burgerinitiatieven toch zo veel mogelijk kunnen groeien ondersteunt Stérk.Brabant de initiatieven, bijvoorbeeld door het geven van gratis workshops. Ook bieden wij begeleiding bij specifieke vraagstukken en hebben we een uitgebreide kennisbank waar initiatieven informatie kunnen vinden, bijvoorbeeld over het meten van impact of het werven van fondsen/financiering. En natuurlijk ons online platform, waar diverse initiatieven elkaar vinden en we online verbinden. Wij geloven namelijk dat sociaal ondernemers juist elkaar goed kunnen helpen met de verschillende ervaringen die zij op hebben gedaan!’ 

De United Nations ontwikkelde zeventien doelen om van onze wereld een betere plek te maken: de SDG's. Deze doelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Wat wil jij bijdragen op dit gebied? 

‘Een voorbeeld van de SDG's is het duurzaam maken van steden en gemeenschappen, het hebben van goede gezondheid en welzijn maar ook een verantwoorde consumptie en productie. Met mijn werk bij Stérk.Brabant hoop ik, door samen te werken met burgerinitiatieven en maatschappelijk ondernemers, een bijdrage te kunnen leveren om deze doelen te bereiken. Ik vind het daarbij belangrijk dat iedereen, hoe het leven ook loopt, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij.’  

Wil jij na het lezen van dit artikel doorpraten over dit thema? Neem contact op met Ivar of met jouw regioverkenner. 

Afbeeldingen

Themavideo Circulaire economie

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen