Stérk.Brabant over het belang van jeugdzorg en onderwijs

13-01-2021
399 keer bekeken 0 reacties

Kun je een oplossing in het systeem vinden als het systeem het probleem is? Hoe noodzakelijk is het om het systeem te kantelen? Kunnen Zorg en Onderwijs samenkomen? We vroegen een aantal communityleden hoe het anders kan. Stérk.Brabant communitymanager Nathalie vertelt erover.

‘Stérk.Brabant vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op allerlei gebieden een goede start kunnen maken, al vanaf jonge leeftijd.'

Nathalie: 'Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Stérk.Brabant vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg in hun leven maatschappelijk betrokken raken; zich verbonden voelen met de samenleving waarin ze opgroeien. En zich daarom op hun eigen manier willen inzetten voor hun omgeving. Het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.'

'Veilig opgroeien en onbekommerd ‘buiten’ kunnen zijn, spelen, studeren en werken zijn belangrijk.'

Trends en ontwikkelingen

'We zien dat steeds meer initiatieven zich om die redenen richten op het verbeteren van onderwijssystemen. Tegelijkertijd zien we een groeiende belangstelling van scholen, veelal beroepsonderwijs, in andere/nieuwe oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het onderwijs heeft wat ons betreft een belangrijke sleutelrol in het aanbieden van kennis van de samenleving waarin ze leven, leren hoe ze daaraan kunnen bijdragen en in het kennis laten maken met andere/nieuwe vormen van werkgebieden.'

Groeiende maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd

'Het valt ons op dat het merendeel van onze communityleden en initiatieven zich richt op de doelgroep jeugd in de leeftijdscategorie 12 t/m 25 jaar. Brabant koestert onze jeugd, om verschillende redenen. Allereerst - en dat is voor Stérk.Brabant erg belangrijk - zie je dat Brabant zich inzet op een zo gelukkig mogelijke jeugd: erbij horen, mee mogen doen en simpelweg kind mogen zijn. We willen niet dat de kinderen en jongeren in Brabant eenzaam zijn. Zeker nu niet, in deze gekke tijd waarin kinderen makkelijker uit beeld raken of buiten boord vallen. Een tijd waarin veel problemen zich opstapelen achter de voordeur. Veel organisaties en initiatieven doen extra hun best om de kwetsbare jongeren in beeld te houden en waar mogelijk te beschermen. Daarnaast vinden we het in Brabant belangrijk dat de kinderen en jongeren hun talenten goed kunnen ontwikkelen, we zijn een beetje klaar met kinderen in hokjes plaatsen. Veel werkgevers delen deze mening en zetten hun deuren/werkplaatsen vaker en makkelijker open voor o.a. jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat praktijkonderwijs niet altijd even goed aansluit aan de echte praktijk of omdat jongeren niet altijd (of de juiste) diploma’s hebben, worden interne opleidingsprogramma’s opgezet. Tot slot, Brabant wil de jeugd graag in Brabant houden. We vinden het belangrijk dat ze op latere leeftijd niet allemaal wegtrekken uit de provincie en met name de randgemeenten, voor studie of werk. Daarom wil Brabant voldoende kunnen bieden op het gebied van opleiding, werk, wonen en voorzieningen.'

Aandacht voor de kwetsbare jeugd

'We brengen in een mooie themavideo over jeugdzorg en onderwijs een drietal initiativen in beeld: De Buitenschool – buiten zijn en buiten spelen doet iedereen goed. Maar met name de sneller overprikkelde kinderen doen het buiten vaak beter dan binnen. Zelfs zo goed dat het in sommige gevallen niet nodig is om een kind naar speciaal onderwijs over te plaatsen. Zorgboerderij De Locatie en De Genietfabriek - voor de wat oudere kinderen en jongeren die buiten de systemen zijn gevallen is het heel belangrijk dat ze een plek hebben waar ze vanuit veiligheid en persoonlijke betrokkenheid ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze willen leren zodat ze van daaruit de volgende stap kunnen zetten. Een soort ‘tussenstation’. Al deze initiatieven zijn gebaat bij een groot podium, een breed publiek. Overtuiging en aantonen waarom hun concepten wél werken. Wij helpen deze initiatieven graag, met name bij de zichtbaarheid en het meten van impact. Maar natuurlijk staan we ook voor ze klaar als het gaat om het vinden van financiering en bij het aanscherpen van hun businessplan.'

Call of urgency voor de jongere generatie

'Op de eerste plaats wil ik dat ieder kind veilig is, zo gelukkig of tevreden mogelijk is en niet buitengesloten wordt door haar directe en indirecte omgeving. Dat een kind simpelweg zichzelf kan en mag zijn, kind mag zijn. Geen grote mensen zorgen hoeven dragen of grote mensen dingen hoeven ondergaan. Gelijke rechten en kansen voor ieder kind. Dat we leren zien dat kinderen heel snel heel kwetsbaar zijn, vaak omdat de omgeving niet goed is ingericht- of niet goed inspeelt op de behoeften van het kind. Gelukkig worden we binnen Stérk.Brabant omringd door initiatieven die mijn mening volledig delen. Ik zou nog wel meer aandacht willen pakken voor het thema Kinderen en Veiligheid (misbruik/uitbuiting/uitsluiting).'

'Initiatieven rondom kinderen en jeugd: bundel je krachten en zoek de verbinding! Wissel uit, maak een vuist, de jeugd heeft de toekomst en de hele wereld weet dat. Richting Onderwijs: kantel sneller. Probeer niet achter de feiten aan te hoeven hobbelen. Ga in contact met vernieuwende concepten vanuit het voorliggend veld, ze zijn bij ons te vinden. Heb lef en ga ervoor!'

Wil jij na het lezen van dit artikel doorpraten over dit thema? Neem contact op met Nathalie of jouw regioverkenner.

Afbeeldingen

Stérke video: thema jeugd(zorg) en onderwijs

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen