Kanteling Systeem: de geleerde lessen

11-01-2021
304 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de empathiesessie "Kanteling Systeem" op 17 november 2020 gingen (sociaal) ondernemers, ambtenaren en andere betrokkenen uit de Stérk.Brabant community met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen de verschillende werelden. Wat leerden zij hiervan?

In het najaar van 2020 organiseerden Zet en Zorgbelang Brabant | Zeeland in opdracht van Stérk.Brabant de bijeenkomst over het thema "samenwerking tussen overheid en initiatief".  

Zorgoppas, Stronk, Magazijn076 en SNEW deden enthousiast mee aan de bijeenkomst. Zij presenteerde er zichzelf en hun probleem. Marije, Social Designer bij Zet, vertelt: 'Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben we de praktische thema’s en knelpunten geïnventariseerd. Op basis hiervan zijn we op de meest voorkomende knelpunten in gesprek gegaan met behulp van MIRO. Er kwamen mooie inzichten naar voren en deze delen we graag met de community van Stérk.Brabant.'

De deelnemers deelden perspectieven met elkaar, om elkaar te leren begrijpen en te ontdekken hoe je elkaar beter benut.  

Knelpunt 1: Lange en stroperige doorlooptijd

Waar heeft een ambtenaar allemaal mee te maken in zijn beslissing?

'In de reacties komen verschillende elementen naar voren. Een belangrijk element is de zittingsperiode en de verkiezingen waar ambtenaren mee te maken hebben. Het beleid kan per termijn verschillen en het is daarom niet altijd makkelijk om op langere termijn afspraken te maken. Andere elementen die genoemd zijn budget, bevoegdheid en mandaat.'

Waar heeft een sociaal ondernemer allemaal mee te maken in zijn beslissing?

'Een sociaal ondernemer heeft veel elementen die hij of zij meeneemt in een beslissing. Zo is er het financiële aspect, kunnen er samenwerkingen lopen met andere organisaties en moeten er wellicht aanpassingen gedaan worden aan de planning als er met de overheid wordt samengewerkt. Een belangrijk element waar over nagedacht wordt door sociaal ondernemers is de benadering van een ambtenaar. Zo is het vaak niet duidelijk bij wie je als sociaal ondernemer nu echt moet zijn, bijvoorbeeld binnen een gemeente. Een belangrijke vraag om beantwoord te zien is: wie is eigenaar bij de overheid/gemeente van het domein waarin de sociaal ondernemer zich beweegt. Met deze ‘eigenaar’ wil je per slot van rekening samen gaan werken. Wanneer deze persoon is gevonden is vaak de vraag hoe je hem of haar ervan kan overtuigen om een samenwerking aan te gaan.'

Knelpunt 2: Beleid, gebaande processen en regels als obstakel

Wat zouden ambtenaren kunnen doen om deze obstakels te doorbreken?

'Obstakels zijn er om overwonnen te worden, zo geloven wij. Maar hoe kan een ambtenaar dit doen in samenwerking met sociaal ondernemers? Een loket voor sociaal ondernemers bij bijvoorbeeld gemeenten zou een goed initiatief zijn. Zo is het in één oogopslag duidelijk waar sociaal ondernemers terecht kunnen en waar ze met een verantwoordelijke in gesprek kunnen gaan. Hier kan bijvoorbeeld gesproken worden over een gezamenlijk doel en een manier om dit doel te behalen. Ook is een verandering in denkwijze en interpretatie iets dat de samenwerking tussen overheid en sociaal ondernemer positief kan beïnvloeden.'

'Wanneer sociaal ondernemers gezien worden als bondgenoten in plaats van leveranciers kan daar een fijn bondgenootschap uit voortvloeien!

Wat zouden sociaal ondernemers kunnen doen om deze obstakels te doorbreken?

'Voor sociaal ondernemers kan het belangrijk zijn om de impact die zij maken op de samenleving goed zichtbaar te hebben. Op deze manier kan een ambtenaar concreet zien waar de sociaal ondernemer aan bijdraagt en hoe deze geholpen kan worden. Ook hier is het voor sociaal ondernemers van belang om duidelijk te maken welk gemeenschappelijk doel er te behalen is en op welke manier zij dit gaan aanpakken. Als sociaal ondernemer kun je ook veel winst behalen met het houden van warme contacten binnen bijvoorbeeld een gemeente. Ook wordt het inplannen van feedback momenten veel aangekaart als actie voor sociaal ondernemers richting ambtenaren.'

Het vervolg

Wat kunnen we in een eventuele volgende sessie doen ter ondersteuning van sociaal ondernemers en ambtenaren?

'Best practises en voorbeelden over samenwerkingen tussen overheden en sociaal ondernemers zijn erg leerzaam. Een sociaal ondernemer kan immers veel leren van andere ondernemers die "het pad" al bewandeld hebben. Dit geldt uiteraard ook voor ambtenaren in hun samenwerking met sociaal ondernemers. Ook het inwinnen van informatie over de werkwijze van gemeenten is van toegevoegde waarde. Hierdoor krijgen sociaal ondernemers (meer) helderheid in het proces binnen een gemeente. Een samenwerkingsverband voor het benaderen van bijvoorbeeld een gemeente is een laatste suggestie die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam.'

Heb je vragen na het lezen van dit verslag? Neem dan contact op met Marije. In de kennisbank van Stérk.Brabant vind je een interessante verzameling met inspirerende documenten, onderzoeken, handreikingen en tools. Een aantal die relevant zijn op dit onderwerp hebben we hieronder uitgelicht. Over een eventuele vervolgbijeenkomst houden wij je op de hoogte!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen