De impact van preventieve zorg

17-12-2020
866 keer bekeken 3 reacties

Preventieve zorg creëert mogelijkheden, kansen en draagt bij aan het welzijn van mensen. Bijvoorbeeld door te geloven in de kracht van dans en te werken vanuit positieve gezondheid. Reden genoeg om aandacht te besteden aan dit thema, vindt regioverkenner Ellis.

'Preventie is nodig om te zorgen dat er minder mensen vereenzamen, ongelukkig en/of ongezond zijn en de leefomgeving verbetert.'

Ellis: ‘Er komen steeds meer mensen, ook in Brabant. Met zijn allen hebben we een steeds inactievere levensstijl, mede door de hedendaagse (elektronische) gemakken. Ook hebben we eerder én vaker stress. Er zijn meer chronisch zieke mensen en ook de eenzaamheid en de verschillen blijven groeien. De kosten van de zorg zijn te hoog en de druk op de zorg blijft de komende jaren toenemen als gevolg van de exponentieel stijgende zorgvraag. Daar moet wat aan gebeuren.’   

Voorkomen is beter dan genezen

Preventieve zorg heeft het doel niet enkel uitgaan van het behandelen van ziekte maar juist behandeling vóór zijn. Door te werken aan herstel, een gezonde basis, elkaar te helpen, zelfhulpgroepen op te zetten of dans, muziek en beweging in te zetten als medicijn. Ellis: ‘Bij Stérk.Brabant zien we dat actieve burgers, sociale ondernemingen en nieuwe samenwerkingsverbanden positieve impact maken. Zij laten zien dat door hun initiatief, project of dienst Brabanders niet of later professionele zorg nodig hebben en dat de kwaliteit van leven met chronische aandoening aanzienlijk wordt verhoogd. Door oplossingen en alternatieven te bieden aan Brabanders die op wachtlijsten staan.’   

Niet de systemen, maar de mens centraal 

‘Initiatieven die werken op het gebied van preventieve zorg geloven dat niet de systemen, maar de mens centraal staat. Dit vraagt nieuwe samenwerkingen. Zoals bij Animo, het samenwerkingsverband dat gestructureerd en gelijkwaardig samenwerkt vanuit gemeente, ziekenhuis, huisartsen, GGD en welzijnsorganisaties. Vanaf de eerste stap: mét de doelgroep. Het valt daarbij op dat de systemen en de geldstromen moeite hebben om mee te komen. Er is nog veel werk aan de winkel om bewustwording te creëren, de impact te laten ervaren en soms te bewijzen. Gelukkig zijn er veel initiatiefnemers eigenwijs en weten zij door te gaan ondanks de hobbels die zij tegen komen.’   

Hoe draagt Stérk.Brabant bij aan het bestaan van deze initiatieven? 

‘In de themavideo over preventieve zorg biedt Stérk.Brabant een drietal initiatieven een podium. AnimoNei Skoen en Switch2move laten zien hoe zij hun doelgroep de eigen kracht leren (her)ontdekken. Bijvoorbeeld via beweging en door samen te werken vanuit positieve gezondheid. Naast het geven van dit podium doen we nog meer, Switch2Move verbinden we bijvoorbeeld aan Fontys Hogeschool om de impact in kaart te brengen. Animo is gebaat bij praktisch en goed onderzoek. Dit initiatief wil de zorg dichter bij de inwoners van Oosterhout brengen, onder andere door beter te luisteren naar wat de inwoners van Oosterhout wil en zelf kan. Stérk.Brabant ondersteunde hen door de impact in kaart te brengen en social design toe te passen om het innovatieproces te versterken.’    

Samen leven en samen zorgen 

‘Ik wil dat we op een andere manier samenleven en samen zorgen voor elkaar. Met focus op en ruimte voor herstel en toevallige ontmoetingen. Het creëren van een gezonde basis. Met Stérk.Brabant wil ik hieraan bijdragen, door bewustwording en verbinding te creëren bij overheden en financiers. Maar ook het versnellen van de beweging, door initiatieven, ondernemingen en samenwerkingsvormen onderling te verbinden. Zodat we leren van elkaar!’   

In een bijzondere themavideo leren we meer over de initiatieven Animo, Nei Skoen en Switch2move. Initiatieven waar deelnemers hun eigen kracht (her)ontdekken, waar ze weer leren bewegen en waar samengewerkt wordt vanuit positieve gezondheid!

Afbeeldingen

Themavideo Preventieve zorg

X (voorheen Twitter)

Stérk.Brabant Community

05-01-21 om 18:16

Bedankt voor je mooie reactie Bas! 

Ellis van Boxtel 

Bas van Poppel

05-01-21 om 17:47

Effectieve preventie heeft vooralsnog nog sterk last van het feit dat de écht grote geldstromen nog steeds worden besteed binnen systemen met het "ziekte-business-model" als rode draad. Mensen die "ziek" zijn hebben belang + urgentie iets te doen aan de situatie, geholpen door de op curatie gerichte en gegroeide instellingen en organisaties die hier felloos op inspelen. Voorts helpt niet dat de mens is behept met een biologisch systeem dat korte termijn beloning veelal voorrang geeft boven langere termijn baten. Dit laatste openbaart zich ook in het feit dat "preventie verkopen" héél lastig is en men dit (nog steeds) vaak ziet als kosten (ipv investeringen) waarvan de baten niet direct meetbaar lijken.

Toch: Preventie groeit alsook het besef bij steeds meer mensen dat gedragsverandering aan de basis staat van een gezondere leefstijl, nodig om zélf met meer autonomie en zelfbeschikking aan het roer te staan van de eigen gezondheid en sociale activiteit. Moeilijk zal het evenwel altijd blijven, omdat nu eenmaal gemakkelijker geld verdiend wordt aan "eerst ziek en afhankelijk maken" (door feilloos in te spelen op onderbewuste processen + creatie van  toxische omgevingen die minder positief gedrag grotendeels bepalen) en hierna "beter maken of afremmen van de ellende", grotendeels door symptoombestrijding en halfbakken maatregelen. De politiek is in mijn ogen een op twee benen hinkende kleuter die zich veel te gemakkelijk laat beinvoeden door lobbyisten van een aantal erg dicterende industrieën (bijv. tabak, voeding, pharmacie, social media e.d.) die nu eenmaal niet zijn gebaat bij burgers die minder afhankelijk zijn van allles wat ons welhaast door de strot geduwd wordt.

Elk initiatief gericht op het doorbreken van bovenstaande principes, en elk initiatief gericht op het aanleren van gezondheidsvaardigheden en vergroten van zelfmanagementskills waarmee burgers zélf een hoger niveau van welbevinden en gezondheid weten te ontwikkelen mag op mijn (morele en waar mogelijk daadwerkelijke) steun rekenen.

SterkBrabant en de initiatieven (zoals Nei Skoen) die overal worden ontplooid om preventie voorop te stellen draag ik een warm hart toe. Zelf ben ik groot fan van de inmiddels door RIVM als bewezen effectieve methodiek van The Lab of Life (ter bevordering van meer grip op een gezondere leefstijl, van meer balans, energie en motivatie alsook het verminderen van stress en overbelasting). 

Complimenten Ellis voor het nieuwsbericht en ik ben blij dat ik mij heb aangemeld bij dit fraaie platform!

Bas van Poppel

Amanda Schiltmans-Molter

18-12-20 om 14:34

Idd eenzaamheid kan een van de grote oorzaken zijn van 'klachten' die er (wellicht) niet zijn, maar zich toch voordoen.

Met ons duowonen willen wij eenzaamheid tegen gaan en is er preventieve zorg, omdat er geen sprake is van eenzaamheid.

Als lid van deze Sterk.Brabant community leveren wij graag een bijdrage om het leven, voor jong en oud, in Provincie Noord-Brabant nog aangenamer te maken en bieden wij een oplossing om senioren langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen en scheppen we betaalbare woonruimte voor jongvolwassenen.

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen