Waalre-in-Dialoog zoekt sympathisanten en activisten

16-10-2020
481 keer bekeken 0 reacties

In Waalre is er een nieuw initiatief ontstaan: Waalre-in-Dialoog. Een burgerinitiatief voor méér grip op de leefomgeving. Het initiatief werd eind september gelanceerd in het Huis van Waalre. Stérk.Brabant regioverkenner Karim had een verbindende rol en brengt dit mooie initiatief in beeld.

In dialoog met elkaar voor meer invloed in Waalre, dat is wat Waalre-in-Dialoog wil bereiken. Door versterking van het sociaal weefsel willen initiatiefnemers bereiken dat burgers zich meer betrokken gaan voelen bij maatschappelijke en/of ‘Waalre-brede’ thema’s.

Burgerparticipatie 

Waalre-in-Dialoog: ‘De hedendaagse complexe en individuele samenleving geeft noodzaak voor een goed functionerend sociaal weefsel. De burger wil niet alleen meer worden geconsulteerd over de plannen van de lokale overheid (transparantie). Men wil zelf regie hebben in de ontwikkeling van de eigen leefomgeving. Dit is nodig om eigenaarschap te creëren over zaken die de eigen leefomgeving betreffen. Geen afwachtende houding ten aanzien van de lokale overheid, maar proactief dingen in gang zetten. Zoals het activeren van burgerinitiatieven om de (directe) leefomgeving te verbeteren.’ 

Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening. Ook kunnen burgers zelf een mind-switch op gang brengen mbt meer algemene thema’s als armoede, inclusiviteit en positieve gezondheid. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers. 

Kick-off 

De aftrap van Waalre-in-Dialoog ging gepaard met een inspiratiesessie, met als doel Waalrenaren te verbinden en zo de gemeente te kunnen inzetten voor hun plannen, in plaats van omgekeerd. Stérk.Brabant regioverkenner Karim had een verbindende rol in het geheel en bracht partner Zet in contact met Waalre-in-Dialoog. Zet droeg vervolgens bij aan de coaching en begeleiding van de kick-off. Karim: ‘Als inspiratie voor de beweging in Waalre deden de initiatiefnemers een beroep op twee sprekers. Filosoof Gabriël van den Brink gaf een minicollege over de kracht van saamhorigheid en regisseur zelfsturing, Wil van der Coelen, ging in op het ontwikkelen van gemeenschapszin. Bij de gemeente Peel en Maas heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de verhouding tussen overheid en burgers. Dat bracht de nodige worstelingen met zich mee, maar ook een grote dynamiek. ,,Als het gaat om kwaliteitsdenken, red je het als overheid niet meer met inspraakavonden alleen.” De deelnemers in de zaal werden nauw betrokken in het gesprek en Waalre-in-Dialoog werd duidelijk op de kaart gezet als initiatief dat burgerinitiatieven ondersteunt, met het aandragen van specifieke deskundigen en het delen van kennis en ervaringen met soortgelijke plannen. Een mooi voorbeeld voor de Stérk.Brabant community!’ 

Gabriël van den Brink, spreker: 'Het was een geslaagde avond. Het is altijd even zoeken naar de aansluiting. Wetenschap en plaatselijk werk komen niet vanzelf bij elkaar, maar in Waalre wel!' 

Om initiatieven in Waalre te verbinden zoekt Waalre-in-Dialoog kartrekkers, ofwel: ‘sympathisanten en activisten'. Dat is stap 2 in het vergroten van de betrokkenheid bij Waalre-brede thema’s. Wil jij meedenken om te kijken waar jij iets kan betekenen voor Waalre met je kennis en/of daadkracht? Neem contact op met regioverkenner Karim! 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen