Subsidies en fondsen met deadline in 2020-2021

18-11-2020
347 keer bekeken 0 reacties

Zoek je subsidie? Stérk.Brabant biedt je graag een overzicht van alle fondsen met de deadline om aanspraak te maken in november/december 2020 en januari 2021.

ZonMw - Gemeenten Samen Gezond 

Bestaande lokale of regionale samenwerkingsverbanden vanuit praktijk, beleid en praktijkondersteunend onderzoek worden uitgenodigd een voorstel in te dienen voor actie onderzoek of bestuurskundig onderzoek op het terrein van gezondheidsbevordering in brede zin.

Doel

Het doel van deze subsidieoproep is om het gemeentelijke gezondheidsbeleid gericht op gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving te versterken. Dit betreft zowel de infrastructuur als de uitvoeringspraktijk daarvan. Domein overstijgende samenwerkingsverbanden zijn nodig om de uitdaging aan te gaan om werkelijk voortgang te maken met de organisatie van gezondheidsbevordering en een gezonde leefomgeving. Deze subsidieoproep biedt ondersteuning bij het versterken van de lokale lerende beleid- en uitvoeringspraktijk.

Deadline: 24-11-2020

Meer informatie

 

Rijksdienst voorondernemend Nederland - SET COVID-19 2.0 

Wil je investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening? Dan kun je wellicht gebruik maken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0.

Doel

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van ons ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

Deadline: 30-11-2020

Meer informatie

 

ZonMw - Verbetering kwaliteit poortwachtersporces - programmalijn 2: Verbetring van het re-integratieproces 

Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van werknemers.

Doel

Deze subsidieoproep is gericht op onderzoek naar de verbetering van de re-integratie van werknemers door het (door)ontwikkelen en uittesten van interventies en het stimuleren van kennisontwikkeling inzake:

De versterking eigen rol van zieke werknemer (Thema 1)
Bevordering en implementatie van vernieuwende re-integratiegerichte interventies (Thema 2).
Facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties die de re-integratie van zieke werknemers verbeteren (Thema 3).

Deadline: 03-12-2020

Meer informatie

 

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant 

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant ondersteunt innovaties op de arbeidsmarkt. Met het fonds worden bedrijven in de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt.

Doel

Het fonds ondersteunt werkgevers die extra werkgelegenheid willen creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt.

Deadline: 01-01-2021

Meer informatie

 

ZonMw - Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter versterking van preventie infrastructuur

De kijk op gezondheid verandert, en dat vraagt om vernieuwing van de zorg. Dit vraagt ook wat van mensen werkzaam binnen zorg. Professionals werkzaam in de zorg hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig om zich in toenemende mate te kunnen richten op leefstijl en preventie. Investeren in vernieuwing van onderwijs is hierin essentieel.

Doel

Het doel van deze subsidieoproep is om kennis en vaardigheden op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering te versterken binnen post initiële opleidingen en bij- en nascholing. Deze kennis en vaardigheden omvat ook weten hoe adequaat door te verwijzen én samen te werken met andere relevante professionals.  Dit kunnen professionals zijn, die – vanuit verschillende opleidingsachtergronden (WO-HBO-MBO) – met elkaar ‘in de keten’ samen werken. Maar het kan ook interprofessionele samenwerking betreffen (eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en/of sociaal domein).Deze subsidieronde ambieert een impuls te geven aan de versterking van een regionale preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.

Deadline: 12-01-2020

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen