Stérk.Brabant verkent kwetsbare doelgroepen in Brabant

01-07-2020
834 keer bekeken 0 reacties

Stérk.Brabant onderzoekt en helpt. Wij lopen voorop als het gaat om trends in onze Brabantse samenleving, ook in coronatijd. Recent verkenden we zo de kwetsbare doelgroepen in onze provincie. Partners Zorgbelang Brabant|Zeeland en Zet gingen ermee aan de slag, met resultaat.

Tijdens de Coronacrisis haalt Stérk.Brabant signalen op uit de Brabantse samenleving. Dat doen we in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Stérk.Brabant Communitymanager Nathalie legt uit waarom: ‘Stérk.Brabant wil zicht bieden op welke impact en risico’s deze coronacrisis met zich meebrengt op de korte, midden en lange termijn voor kwetsbare doelgroepen. We vroegen daarbij onze partners Zorgbelang Brabant|Zeeland en Zet om deze verkenning uit te voeren.’

Eerste opzet onderzoeksverkenning: 'Impact coronavirus op jeugdigen met een verslaving, volwassenen en jeugdigen met psychische klachten.’

Doelgroep en onderzoeksvragen

De eerste verkenning belicht een aantal specifieke doelgroepen, namelijk jeugdigen met een verslaving en volwassenen en jeugdigen met psychische klachten. Stérk.Brabant stelde daarbij de volgende vragen:

 • Wat zijn de effecten/wat is de impact van de maatregelen op de doelgroep?
 • Welke effecten zijn nu te meten? Welke effecten verwachten we dat er optreden op korte termijn en welke op lange termijn?
 • Is er specifiek gedrag waarneembaar?
 • Wat heeft de doelgroep nodig?
 • Hoe gaan organisaties om met de (te verwachten) impact die de maatregelen hebben op de doelgroep?
 • Wat hebben deze organisaties nodig?
Onderzoeksopzet

Het onderzoek is exploratief van aard. Nathalie legt uit: ‘Er is door Zorgbelang Brabant|Zeeland en Zet zoveel mogelijk gewerkt met kwalitatieve onderzoekstechnieken, zoals diepte interviews en registratie van verhalen. Zij richtten zich daarbij op zowel personen uit de betreffende doelgroepen als op professionals die werken met jeugdigen en GGZ cliënten. Denk dan aan signalen die binnenkomen via de vertrouwenspersonen, cliëntvertrouwenspersonen en onafhankelijke cliëntondersteuners. Ook maakten we gebruik van signalen die via de media worden verspreid, zoals sociale kanalen maar ook via (lokale) nieuwsberichten.’

Stapsgewijs

Het onderzoek is stapsgewijs verlopen, waarbij is gestart met het maken van een eerste (online) scan. Vervolgens vond er een verdieping plaats middels gesprekken met professionals en cliënten. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen binnen het reeds bestaande netwerk van Stérk.Brabant. Denk aan:

 • Jongeren
 • Cliënten GGZ instellingen
 • Medewerkers zorginstellingen
 • Medewerkers GGZ instellingen
 • Medewerkers instelling verslavingszorg
 • Politie
 • Leerkrachten (zowel in het basis- als voortgezet onderwijs)
 • Jongerenwerkers
 • POH- GGZ
Mogelijke uitbreiding van onderzoeksdoelgroepen

Het onderzoek stopt niet na deze eerste verkenning. Nathalie:  ‘Naast de door Stérk.Brabant voorgestelde onderzoeksdoelgroepen krijgt Zorgbelang Brabant|Zeeland ook relevante signalen binnen over de impact van het coronavirus op mensen met een lichamelijke en/- of verstandelijke beperking. En ook van kwetsbare leerlingen die geen gebruik kunnen maken van de veilige thuishaven die school hen biedt of thuis onvoldoende begeleiding ontvangen bij maken van hun schoolwerk. Indien gewenst zullen wij ons onderzoek met deze doelgroepen uitbreiden.’

De uitkomst van deze eerste verkenning leverde twee mooie documenten op. Deze delen wij graag met de community van Stérk.Brabant. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van het vervolgonderzoek. Hou onze website hiervoor in de gaten. Heb je vragen? Laat het ons weten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen