Inclusie en digitale participatie

Milton Lie Kwie 15-12-2021
713 keer bekeken 0 reacties

In een wereld waar internet, de digitale snelweg, tot een basisbehoefte is gaan horen maken computers en laptops van goede kwaliteit die een nuttig tweede leven hebben gekregen met toepassingen voor alledaags gebruik, zonder extra –, periodiek terugkerende - of verborgen kosten, het verschil.

Impactgebieden

Inclusie & arbeidsparticipatie

Branche

Technologie, telecom & ICT

In welke fase zit je?

Startup

Het volwaardig meedoen van mensen is geen vanzelfsprekendheid in een samenleving van  toenemende tegenstellingen versterkt door globalisering, migratie klimaatverandering en een voortgaande digitalisering.

Veranderingen in de samenleving veroorzaakt door ICT (Internet Communicatie Technologie) worden geduid met de term 'digitalisering'. Er ontstaan meer en nieuwe mogelijkheden maar tegelijk ook vraagstukken omtrent digitale veiligheid, grondstoffen, mensenrechten en uitsluiting.

Snel opeenvolgende ontwikkelingen in de ICT, al dan niet versterkt door 'geplande veroudering', vereisen regelmatig terugkerende uitgaven voor hardware en software. ICT krijgt een steeds grotere rol bij de bevrediging van menselijke basisbehoeften en de toegang tot onder andere (virtueel) onderwijs en overige maatschappelijke diensten.

Duurzaam Digitaal, onderdeel van Stichting Kleinbedrijf, met haar kernwaarden sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en solidariteit, erkent de ernst en de omvang van vraagstukken die ontstaan bij een voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Een groeiende groep mensen dreigt niet volwaardig mee te kunnen doen door onvoldoende toegang tot degelijke hardware, veilige software en noodzakelijke vaardigheden. Er dreigt een groeiende 'digitale kloof' die zelfs leidt tot sociale veeldeling. Digitale participatie ofwel e-inclusie vormt steeds meer een voorwaarde voor sociale inclusie.

Het project 'Inclusie en digitale participatie' van Duurzaam Digitaal biedt bureaucomputers en laptops aan, voorzien van licentievrije toepassingen voor alledaags gebruik, inclusief ondersteuning voor beheer en gebruik.

Gebruikte hardware voorzien van open en vrije software krijgt een nuttig tweede leven waardoor een snelle gang naar de afvalberg wordt voorkomen. Gebruikers worden niet geconfronteerd met regelmatig terugkerende kosten voor onderhoud en digitale veiligheid. Met toepassingen voor alledaags gebruik en een onbeperkt update-beleid is de toegang tot technologie voor internet en communicatie gegarandeerd.

Met persoonlijke aandacht en een dialoog-gestuurde werkwijze wordt niet nog meer van hetzelfde aangeboden. Anders dan binnen de gangbare praktijk maakt concurrentie plaats voor samenwerking -en eerlijk delen. Mens- en natuurwaarden staan boven geldwaarden.

Volwaardig meedoen gaat nauw samen met de vervulling van fundamentele menselijke behoeften. Bij deze behoeften heeft ICT een niet te verwaarlozen rol. Met de beschikking over degelijke hardware en toepassingen voor alledaags gebruik wordt bijgedragen aan de bevrediging van de fundamentele behoeften.

Er wordt bijgedragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties op sociaal, ecologisch en economisch vlak. De verstrekte hardware, voorzien van open en vrije software, is volledig eigendom van de gebruiker die hiermee een economisch middel in bezit heeft, voor allerhande doeleinden zoals het kunnen volgen van onderwijs op afstand. Duurzaam Digitaal zoekt dwarsverbanden en staat open voor samenwerking en delen van kennis en ervaring.

'Inclusie en digitale participatie' biedt mensen met een beperkt inkomen direct handelingsperspectief. Maar ook voor eenieder die een duurzame samenleving nastreeft: mensen die zich bewust zijn van grensoverschrijdende vraagstukken zoals grondstoffenschaarste, milieudegradatie, mensenrechten, klimaatverandering. Maar vooral ook mensen die op zoek zijn naar alternatieven, mensen die niet 'vastgeketend' willen zijn aan (monopolistische) multinationals en mensen die voor een sociaalecologische economie zijn.

Deelnemers staan centraal, vertrouwen en dialoog bepalen de weg naar succes. Onder het motto ‘starten en rijden maar’ is de gekozen werkwijze van Duurzaam Digitaal ‘al lerende doen en al doende leren’ praktisch van opzet.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen