Zorgcoöperatie Schaijk

01-05-2020
33 keer bekeken 0 reacties

Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Impactgebieden

Leefomgeving & samenleven

Branche

Zorg & welzijn

In welke fase zit je?

Volwassen organisatie

Ouderen en mensen met een beperking zijn gebaat bij (zorg) mogelijkheden in de omgeving waar zij wonen. Om dit te realiseren is in 2011 de vereniging Zorgcoöperatie Schaijk opgericht. De vereniging is gebaseerd op solidariteit, lees het “geven en nemen”- principe.

De Zorgcoöperatie Schaijk heeft zich als doel gesteld dat inwoners van Schaijk en met name kwetsbare mensen van 0 tot 100 jaar zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen door het organiseren van aanvullende diensten. Het ontmoetingscentrum “Onder de Linde” is daarvan het eerste voorbeeld. Er is een informatiepunt, boodschappen-en vervoersdienst- bezoekdienst en een klussendienst opgericht.

De zorgcoöperatie heeft zich ingezet om een wijkverpleegkundige in Schaijk te krijgen om die mensen te ondersteunen daar waar deze gezondheid (even) niet lukt. De wijkverpleegkundige zoekt hiermee samen met de inwoner naar manieren of wegen hoe dit beter of opnieuw vorm te geven. 

Deze wijkverpleegkundige maakt ook deel uit van het eerstelijnsteam van onder andere de huisartsen en de thuiszorg. Ons streven hierbij is een goede aansluiting tussen professionele zorgaanbieders en de activiteiten (van de vrijwilligers) van de zorgcoöperatie.

Daarnaast is sinds 2016 binnen zorgcoöperatie Schaijk een jeugd preventiewerker actief, die samen met inwoners, zorgprofessionals, scholen, buurtsportcoaches en diverse organisaties die met kinderen en jongeren te maken hebben, signalen en trends signaleert, adviseert, oppakt of doorverwijst. Zorgcoöperatie Schaijk wil er zijn voor alle inwoners van Schaijk.

Een ander belangrijk doel is het vergroten van de onderlinge solidariteit in Schaijk door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar iedereen van kan profiteren. Samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen