Coöperatie ThuisVerbonden

02-08-2021
658 keer bekeken 0 reacties

We leggen ons toe op het georganiseerde gebruik in de lokale gemeenschap van Internet om zorg op afstand te kunnen realiseren, maar ook om welzijn op allerlei fronten te bevorderen en de lokale communicatie te verbeteren. We stellen ons op als onafhankelijke belangenbehartigers.

Impactgebieden

Leefomgeving & samenleven

Branche

Technologie, telecom & ICT

In welke fase zit je?

Volwassen organisatie

Onze vereniging, ThuisVerbonden, met als juridische naam Vereniging Ons Net Son en Breugel Coöperatief U.A. is opgericht op 30 november 2009. 


Uit de doelstelling van de vereniging komt voort dat zij zich bezig houdt met het informeren over, bevorderen, ondersteunen en regisseren van activiteiten op de vierde laag van het breedbandnetwerk, het internet. Daarnaast wil zij ook bevorderen dat er (lokale) diensten en informatie beschikbaar komt op het netwerk die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

 
De Coöperatie in Oprichting heeft indertijd intensief actie gevoerd om tot de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente te komen, maar zij is daarvan niet de eigenaar. In die zin onderscheidt zij zich van de andere organisaties "Ons Net", zoals die in Nuenen en Eindhoven die het netwerk in eigendom hebben en als commercieel bedrijf opereren. Om ons daarvan te onderscheiden was de reden dat wij nu onder de handelsnaam ThuisVerbonden naar buiten treden, waarmee we het specifieke sociale en maatschappelijke karakter van de vereniging onderstrepen.


De vereniging is volgens de statuten een organisatie zonder winstoogmerk.De inkomsten bestaan uit contributie-inkomsten, donaties en sponsorgelden, van organisaties die de initiatieven van de vereniging ondersteunen die er op gericht zijn om de sociale structuur van Son en Breugel door inzet van innovatieve technische mogelijkheden te versterken.


De vereniging draait volledig op vrijwilligers, zowel in het Bestuur als in de Werkgroepen.


De eerste activiteit was het project Zorg en Diensten op Afstand, ZDA. Dit was binnen de hierboven omschreven contouren opgezet voor en door leden van vereniging. Tijdens de periode dat we hier met de vrijwilligersorganisatie aan werkten kwam ook het subsidieprogramma Slimme Zorg van de Provincie op gang. Omdat het project daar naadloos bij aansloot is er toen tot een subsidie aanvraag besloten en is de subsidie verkregen.


ZDA was een sociaal-organisatorisch vrijwilligersproject dat beoogt de doelgroep, senioren en mensen met een beperking, bewust te maken van de (toekomstige) mogelijkheden van het gebruik van internet voor de gebieden zorg en welzijn. Het gaat dan om het leren omgaan met beschikbare gebruikersschermen, communicatie mogelijkheden, beeldverbindingen met anderen en uiteindelijk ook met zorgverleners.
Het is een logisch vervolg op het reeds zeven jaar geleden ingezette programma om mensen zo lang mogelijk op een veilige en voldoend comfortabele manier thuis in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen: "Blijvend Thuis in Eigen Huis".

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen