Wijkraad Molenhoek Rosmalen

26-07-2021
363 keer bekeken 0 reacties

Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van de wijken Molenhoek, Gele Hoeven en A2-zone te Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

Impactgebieden

Leefomgeving & samenleven

Branche

Overheid

In welke fase zit je?

Startup

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • Een vertegenwoordigend wijkoverleg met Burgemeester en Wethouders, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen
  • Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve belangenbehartiging
  • Door het fungeren als intermediair tussen het gemeentebestuur en de wijkbewoners als collectief.

In de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2017 heeft de Stichting 2 lokalen van Hub Noord-Brabant gehuurd. Vanaf 1 juli 2017 huurt de Stichting 2 lokalen van de stichting Signum in het kind centrum De Troubadour Aan de Mozartlaan 11A.
In deze lokalen organiseren wijkbewoners activiteiten voor andere wijkbewoners. Dit initiatief staat bekend onder BijBomans. Voor zover noodzakelijk faciliteert de Stichting deze activiteiten door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van deze lokalen, het organiseren van gastmensen en door het doen van inkopen van goederen.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen