Logeerhuis Frits

Jeroen Kwak 15-06-2020
581 keer bekeken 0 reacties

Logeerhuis Frits, gelegen in Baarle-Nassau, is een plek waar mensen die een ontwrichtende ervaring hebben gehad tot rust kunnen komen en kunnen werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting.

Impactgebieden

Gezondheid & Zorg

Branche

Zorg & welzijn

Soort initiatief/bedrijf

Impactonderneming

In welke fase zit je?

Startup

Logeerhuis Frits, gelegen in Baarle-Nassau, is een plek waar mensen die een ontwrichtende ervaring hebben gehad tot rust kunnen komen en kunnen werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting. Het doel is dat zij daarna zelf weer de draad kunnen oppakken. Men kan zonder diagnose, indicatie of financiële bijdrage in Frits verblijven. Tijdens een verblijf in het logeerhuis staan rust en vrijheid centraal. Er zijn geen verplichte dagprogramma’s, maar bezoekers worden wel gestimuleerd actief te werken aan hun herstel, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen.

Sommige mensen zijn om allerlei redenen niet altijd in staat om mee te doen in de maatschappij, bijvoorbeeld op sociaal vlak of werk (participatie), of hebben moeite om zelfstandig te leven. Anderen hebben last van overbelasting, bijvoorbeeld als gevolg van stress op werk of problemen in de relatiesfeer. Weer anderen hebben te maken met psychische problematiek, zoals een (aankomende) depressie. Het kan gaan om tijdelijke of structurele problemen, waarbij soms sprake is van een combinatie van factoren. Alhoewel de exacte situatie verschilt, hebben deze mensen gemeen dat zij allen een ondersteuningsbehoefte hebben. Aan hun ondersteuningsbehoefte kan niet altijd passend of snel genoeg worden voldaan (Vilans & Movisie, 2016).Deels omdat de juiste hulp of ondersteuning niet gelijk laagdrempelig beschikbaar is, deels omdat de ondersteuningsbehoefte soms niet volledig duidelijk is. Daarnaast kunnen deze mensen niet altijd terecht bij mensen in hun directe omgeving voor mentale steun of praktische hulp. Door het ontbreken van een voldoende sterk sociaal netwerk en het uitblijven van passende hulp moeten sommige mensen hun probleemsituatie zelf oplossen, hoewel ze hier niet altijd toe in staat zijn. Dit kan verergering van de problematiek tot gevolg hebben, zowel voor het individu als voor zijn of haar omgeving.

Het logeerhuis is laagdrempelig toegankelijk en kent geen afgebakende doelgroep. Een diagnose, indicatie of financiële bijdrage is niet nodig. Dit betekent dat Frits bezocht mag worden ook als er (nog) geen diagnose is gesteld door een hulpverlener. Iedere gast boven de achttien jaar is welkom, zolang hij of zij gemotiveerd is om actief aan het eigen herstel te werken. Daarnaast geldt dat dakloosheid en/of een verslaving niet de primaire reden mogen zijn voor een verblijf in Frits. In dergelijke gevallen zijn andere voorzieningen beter geschikt.Frits heeft twaalf logeerplekken beschikbaar voor haar gasten en beoogt een uitbreiding van de verblijfscapaciteit. Daarnaast biedt Frits een dagprogramma waar maximaal dertig personen aan kunnen deelnemen. De dagprogramma’s zijn ook toegankelijk voor mensen die niet (meer) bij Frits verblijven. Om de verblijven en dagelijkse activiteiten mogelijk te maken zijn er vijf betaalde medewerkers (3,3 FTE) en drie tot acht vrijwilligers (60 uur per week) werkzaam bij Frits.

Tijdens het verblijf staan de behoeften en wensen van de gasten centraal. Medewerkers van Fritsproberen kritisch te kijken naar de -veelal niet goed functionerende -status quo rondom een gast. Dit doen ze als getrainde ervaringsdeskundigen die erkenning en herkenning bieden aan de bezoekers, mede doordat ze bijvoorbeeld weten hoe het is om opgenomen te worden in een kliniek. Alle medewerkers hebben cursussen rondom ervaringsdeskundigheid gevolg bij Fameus (met name Herstellen doe je zelfen Werken met eigen ervaring) en dienen faciliterend bedreven te zijn(Fameus, z.d.).Gasten worden gestimuleerd verantwoordelijkheid op te pakken voor het eigen herstel en krijgen ruimte aangeboden om op zoek te gaan naar bij hen passende oplossingen. Vanuit hun expertise bieden de ervaringsdeskundige medewerkers hierbij de benodigde ondersteuning. Gasten worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met het team van ervaringsdeskundigen, wat vrijwel iedereen uiteindelijk doet op een moment dat bij hem of haar past. In de gesprekken wordt het model van motiverendegespreksvoering gehanteerd, een gesprekstechniek die op zoek gaat naar een bereidheid tot verandering, zoals veel gebruikt binnen verslavings-en geestelijke gezondheidszorg(Nederlands Jeugdinstituut, 2013).Omdat de behoeften van de gasten centraal staat, kent een verblijf bij Fritsgeen vast verloop. Zo is deelname aan het dagprogramma optioneel en vrijblijvend. Sommige gasten kiezen er bijvoorbeeld voor om zich eerst een paar dagen terug te trekken omdat zij daaraan behoefte hebben. Die ruimte is er. Ook worden er bij de start van een verblijf geen concrete hersteldoelen geformuleerd. In plaats daarvan wordt gaandeweg en altijd samen met de gast onderzocht welke stappen kunnen worden gezet, welke keuzes er eventueel moeten worden gemaakt, en wat daarvoor dan nodig is. Hierin spelen de ervaringsdeskundige medewerkers een belangrijke rol, zoals onderstaand citaat illustreert. Citaat: Illustratie van de waarde van het werken met ervaringsdeskundigen :“De kennis, ervaring en bereikbaarheid van ervaringsdeskundigen is een groot pluspunt. Het zijn goede gesprekken waarin ze proberen mijn ogen te openen om dingen net op een iets andere manier te zien. Ze hebben zelf ook een traject meegemaakt en kunnen dus tips en advies geven. Een tijd geleden zeiden ze bij Frits: ‘U bent boos’. Dat had ik zelf niet in de gaten. ‘We zien dat je geïrriteerd bent. Daar ligt een boom, die mag eruit’. Dat ben ik gaan doen. De spanning zakte, ik was het kwijt, dat hielp. Zonder Frits had mijn therapie vertraging opgelopen, alsik het al had volgehouden. Ik weet niet of ik er dan nog wel was geweest.”

www.centrum-frits.nl

Respijthuis | Stérk.Brabant

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen