Stichting Door & Voor

Anya van Paemel 01-04-2020
296 keer bekeken 0 reacties

Stichting Door & Voor werkt aan herstel, zelfregie, maatschappelijke participatie en acceptatie. Dit voor zowel onze vrijwilligers, als voor de mensen die zij coachen, ondersteunen, van advies voorzien dan wel begeleiden. Vanuit deze missie richt de stichting zich op het zorg- en welzijnsveld, het onderwijs en alle inwoners van de gemeenten binnen onze regio.

Impactgebieden

Gezondheid & Zorg

Branche

Zorg & welzijn

Soort initiatief/bedrijf

Impactonderneming

In welke fase zit je?

Startup

Stichting Door & Voor is op 14 december 2000 opgericht op initiatief van cliëntenraden van Reinier van Arkel en GGZ Oost Brabant. Destijds met als doel het ondersteunen en ontwikkelen van cliënten en ex-cliënten. In de loop van de jaren heeft dit doel zich ontwikkelend naar ondersteuning van mensen die, om wat voor reden dan ook, een brede maatschappelijke afstand ervaren.  

Visie Stichting Door & Voor gaat uit van de kwaliteiten, de kracht en het herstelvermogen dat ieder mens in zich heeft. Door niet alleen te focussen op iemands beperkingen maar juist ook op de talenten, kunnen ieders kwaliteiten zich ontplooien en weer tot hun recht komen. 

Missie Stichting Door & Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet ‘door en voor’ mensen die te maken hebben (gehad) met een psychische, psychosociale en/of maatschappelijke kwetsbaarheid. We informeren, faciliteren initiatieven en behartigen belangen, in de regio’s Noordoost-Brabant, de Meijerij, Peelgemeenten en Bommelerwaard.

Doel Stichting Door & Voor werkt aan herstel, zelfregie, maatschappelijke participatie en acceptatie. Dit voor zowel onze vrijwilligers, als voor de mensen die zij coachen, ondersteunen, van advies voorzien dan wel begeleiden. Vanuit deze missie richt de stichting zich op het zorg- en welzijnsveld, het onderwijs en alle inwoners van de gemeenten binnen onze regio.

Werkwijze Stichting Door & Voor gelooft in een inclusieve samenleving. Zij biedt kansen aan mensen die, na een ontwrichting in hun leven, opnieuw de eigen regie willen terugnemen. Onze cursussen waarbij zelfregie, herstel en eigen kracht op de voorgrond staan, zijn hierbij ondersteunend.

Na deelname aan deze herstelcursussen, kan men als vrijwilliger deze verworven kennis samen met de eigen ervaringen in gaan zetten, voor weer anderen die daar behoefte aan hebben. Dit geeft weer een toegevoegde waarde aan de eigen regie en kracht. De medewerkers weten dus uit eigen ervaring hoe ze het beste kunnen ondersteunen. Stichting Door en Voor biedt hiertoe aanvullende en verdiepende trainingen. Hun waardevolle maatschappelijke inbreng heeft een emanciperende en zelfsturende werking. 

Doelgroep Stichting Door & Voor richt zich dus op alle burgers in haar werkregio. Zij biedt kansen aan mensen die, na een ontwrichting in hun leven, opnieuw de eigen regie willen terugnemen. Iedereen met een ondersteuningsvraag of probleem van psychische, psychosociale of maatschappelijke aard kan terecht. Hetzelfde geldt voor mensen of organisaties met een scholings- of informatievraag.

 

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Contact

Mail ons via contact@sterkbrabant.nl
Vind jouw contactpersoon in de regio via contact Stérk team

Stérk.Brabant is onderdeel van

Bezoekadres:
Ringbaan-Zuid 44
5022 PN in Tilburg

Meer weten

Aanmelden community   Aanmelden nieuwsbrief

                    

 

Cookie-instellingen